Nadnárodní spolupráce

Operační programy nadnárodní a meziregionální spolupráce se zaměřují se na spolupráci mezi veřejnými orgány a institucemi s charakterem veřejných orgánů s cílem výměny a přenosu zkušeností především v oblastech inovací, dopravní dostupnosti, životního prostředí a zvyšování atraktivity měst a regionů. Účelem této spolupráce je zajištění dostupnosti znalostí a nástrojů pro vytváření partnerství.

Přehled všech dotačních možností dle operačních programů naleznete zde.