Program meziregionální spolupráce INTERACT III

otevření plánováno na 2016

Tento Program zahrnuje celé území EU, Švýcarsko a Norsko a navazuje na předchozí servisní Operační program Interact II, který probíhal v letech 2007–2013.

Navazující program Interact III je zaměřen na posílení efektivnosti a zkvalitnění aktivit územní spolupráce v členských státech EU a dalších 2 zemí zapojených do programu (Norska, Švýcarska). Cílí zejména na šíření znalostí, zkušeností a dalších výstupů z programů přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce, tj. nezbytnou součástí je i zaměření na Strategii 2020 či využití sítí podporujících inovativní přístupy. V rámci programu Interact III, stejně jako v programu Interact II, nebudou realizovány nové projekty, do kterých by se mohla zapojit širší veřejnost.

Přehled států zapojených do programu

Řídícím orgánem je Bratislavský samosprávný kraj, kde má sídlo i Sekretariát programu. INTERACT II dále využívá čtyři Kontaktní místa programu, to Valencii (Španělsko), Viborg (Dánsko), Vídeň (Rakousko) a Turku (Finsko). Národním koordinátorem i Národním kontaktním místem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.