Böhm – extruplast s.r.o.

Doplnění technologie na výrobu korugovaných trubek – OPPI: Rozvoj – III., prodloužení II.

Aktivity: Příprava projektu a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 3,2 mil. Kč (z toho dotace 45 %)
Doba realizace: 7/2014 – 1/2015