SOLODOOR a.s.

Produktová a procesní inovace ve výrobě rámových dveří ve společnosti SOLODOOR a.s. – OPPI: Inovace, inovační projekt – IV., prodloužení II.

Aktivity: Řízení projektu
Výše projektu: 62 mil. Kč (z toho dotace 40 %)
Doba realizace: 9/2013 – 5/2015

Rozšíření a modernizace technologického parku společnosti SOLODOOR a.s. – OPPI: Rozvoj – III., prodloužení III.

Aktivity: Příprava projektu a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 21.1 mil. Kč (z toho dotace 35 %)
Doba realizace: 6/2014 – 8/2015