PEBAL s.r.o.

Zavedení výroby inovovaných typů obalů – OPPI: Inovace, inovační projekt – IV., prodloužení II.

Aktivity: Řízení projektu
Výše projektu: 80 mil. Kč (z toho dotace 40 %)

Zavedení výroby inovovaných typů obalů – vysoce lepivé folie – OPPI: Inovace, inovační projekt – IV., prodloužení III.

Aktivity: Příprava projektu a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 15 mil. Kč (z toho dotace 40 %)

Rozšíření VaV kapacit – vývoj nového typu adhezivních folií – OPPI: Potenciál – III., prodloužení II.

Aktivity: Příprava projektu a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 7.1 mil. Kč (z toho dotace 50 %)