Martin Trik

Rozvoj – výrobní závod v Litomyšli – OPPI: Rozvoj – III. výzva

Aktivity: Řízení projektu
Výše projektu: 24.2 mil. Kč (z toho dotace 60 %)
Doba realizace: 5/2011 – 1/2012

Podpora exportních příležitostí společnosti Martin Trik – OPPI: Marketing – II. výzva

Aktivity: Příprava projektu a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 1,3 mil. Kč (z toho dotace 50 %)
Doba realizace: 2011–2012

Podpora exportních příležitostí společnosti Martin Trik – OPPI: Marketing – II., prodloužení II.

Aktivity: Příprava a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 1,25 mil. Kč (z toho dotace 50 %)
Doba realizace: 2012 – 2013