ANTA, s.r.o.

Rozvoj truhlářské výroby mikropodniku ANTA s.r.o. – PRV: opatření III.1.2f – Zakládání a rozvoj mikropodniku

Aktivity: Příprava projektu a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 10 mil. Kč (z toho dotace 45 %)
Doba realizace: 6/2014 – 4/2015