WOODPACK Bohemia s.r.o.

Rozvoj dřevařské výroby mikropodniku Woodpack Bohemia s.r.o. – PRV: opatření III.1.2f – Zakládání a rozvoj mikropodniku

Aktivity: Příprava projektu a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 5.8 mil. Kč (z toho dotace 35 %)

Modernizace pilařské výroby společnosti WOODPACK Bohemia s.r.o. – PRV: I.1.2.2 – Technické vybavení provozoven

Aktivity: Příprava projektu a žádosti vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 5,16 mil. Kč (z toho dotace 50 %)

Zavedení moderní výroby dřevěných obalů ve společnosti WOODPACK Bohemia s.r.o. – PRV: opatření III.1.2a – Zakládání a rozvoj mikropodniku

Aktivity: Příprava a žádostí vč. všech příloh
Výše projektu: 2,49 mil. Kč (z toho dotace 50 %)