PP METALL s.r.o.

Modernizace technologického vybavení společnosti PP METALL s.r.o. – PRV: opatření III.1.2f – Zakládání a rozvoj mikropodniku

Aktivity: Příprava projektu a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 2.5 mil. Kč (z toho dotace 45 %)
Doba realizace: 5/2014 – 5/2015