AGROKLAS Staré Sedliště a.s.

Výrazné zlepšení welfare skotu rekonstrukcí stáje – PRV: opatření I.1.1.1 – Modernizace zemědělských podniků

Aktivity: Příprava projektu a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 4.9 mil. Kč (z toho dotace 35 %)

Výstavba hnojiště v areálu společnosti Agroklas Staré Sedliště a.s. – PRV: opatření I.1.1.1 – Modernizace zemědělských podniků

Aktivity: Příprava projektu a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 2.4 mil. Kč (z toho dotace 40 %)

Pořízení technologií ke zvýšení efektivity živočišné výroby – PRV: opatření I.1.1.1 – Modernizace zemědělských podniků

Aktivity: Příprava projektu a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 1.8 mil. Kč (z toho dotace 35 %)