Ing. Jiří Vacek

Seník na farmě Poustka – PRV: opatření I.1.1.1 – Modernizace zemědělských podniků

Aktivity: Příprava projektu a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 3.6 mil. Kč (z toho dotace 44 %)
Doba realizace: 4/2014 – 8/2014