Výzvy v rámci OPPIK se spustí poslední týden v dubnu

Dle aktuálních informací ze strany MPO a AMSP bude koncem letošního dubna vyhlášeno 11 výzev, obratem se zahájí příjem registračních žádostí, který by měl trvat přibližně tři měsíce a poté bude spuštěn příjem plných žádostí. Po dalších třech měsících, tedy v listopadu 2015, by měly zasednout první hodnotící komise. První čerpání prostředků z nových výzev by tak mohlo proběhnout v prvním čtvrtletí 2016.  Jedná se zejména o výzvy tzv. prioritní osy 1, tedy zaměřené na inovační projekty, duševní vlastnictví, centra průmyslového výzkumu, vývoje a inovací, realizace experimentálního vývoje, partnerství mezi MSP, klastry apod. Následovat bude prioritní osa 2, zaměřená na podnikatelské záměry mikropodniků v ICT, služby pro MSP umožňující vstup na zahraniční trhy nebo třeba rekonstrukce a modernizace nemovitostí.