Avíza pro žadatele o dotace v novém operačním období 2014 – 2020

V novém operačním období 2014–2020 budou žadatelé nově moci využít tzv. Avíz o parametrech výzvy ještě před oficiálním schválením Programů Evropskou unií. Tato Avíza budou obsahovat zásadní podmínky pro jednotlivé výzvy pro získání dotace a také seznam aktivit, které budou v rámci dané výzvy podpořeny. Avíza se budou týkat těchto Operačních programů a budou vyhlašovány jednotlivými řídícími orgány:

  • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)
  • Operační program Životní prostředí (OPŽP)
  • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
  • Operační program Zaměstnanost (OPZ)
  • Operační program Technická pomoc

Díky této novince mohou být žadatelé vždy o krok vpřed a s předstihem kvalitně připravit svou žádost o dotaci ještě před tím, než bude právě jejich výzva oficiálně vyhlášena.