Výzvy v rámci OPPIK byly vyhlášeny

Dne 29. 5. 2015. Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvy v rámci 11 programů podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Konkrétně se jedná o následující programy podpory:

  • Inovace-inovační projekt
  • Potenciál
  • Spolupráce-Klastry
  • Partnerství znalostního transferu
  • Nemovitosti
  • Školicí střediska
  • Marketing
  • Technologie
  • Úspory energie
  • ICT a sdílené služby.

Příjem příjem tzv. předběžných a plných žádostí bude probíhat již od 1. června 2015. Informace o základních parametrech jednotlivých programů se dozvíte zde.