Vyhlášení první výzvy v rámci OPZ

Dne 8. 6. 2015. Ministerstvo práce a sociálních věcí první výzvu s názvem „Záruky pro mladé“ v rámci podpory Operačního programu Zaměstnanost (OPZ): Konkrétně se jedná o program podpory Prioritní osy 1: Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků. Specifickým cílem je zvýšit zaměstnanost podpořených mladých osob prostřednictvím programu Záruky pro mládež.

Příjem příjem žádostí o podporu bude probíhat od 30. června 2015. Informace o základních parametrech jednotlivých programů se dozvíte zde.