Byly spuštěny první výzvy OPŽP

Dne 19. 6. 2015 Ministerstvo životního prostředí spustilo první výzvy Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) na podporu těchto aktivit: zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, snižování emisí, odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, ochrana a péče o přírodu a krajinu.

Příjem příjem žádostí o dotace bude probíhat od 14. srpna 2015. Informace o základních parametrech jednotlivých programů se dozvíte zde.