Dotace na technologie – dodatečné spuštění programu Rozvoj

Dne 17. 8. byl z důvodu nevyčepaných prostředků alokovaných pro ČR dodatečně spuštěn příjem žádostí v rámci programu Rozvoj z končícího Operačního programu Podnikání a inovace. Program je zaměřen na nákup moderních technologických zařízení a strojů s lepšími parametry a je určen pro malé a střední podniky, které zamýšlejí realizovat projekty v regionech stanovených MPO v tzv. Seznamu podporovaných regionů.

Základní parametry výzvy:

Vyhlášení výzvy: 17. 8. 2015
Příjem registračních žádostí: 17. 8. – 15. 9. 2015
Příjem plných žádostí: 17. 8. – 19. 10. 2015
Termín zahájení projektu: nejdříve po podání registrační žádosti
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2015
Výše dotace: 35 % pro střední podniky, 45 % pro malé podniky
Alokace: 2 mld. Kč

Vhodný žadatel:

  • podnikatelský subjekt zapsaný v obchodním rejstříku působící ve zpracovatelském průmyslu – CZ NACE 10, 11, 13–18, 20–32
  • malý a střední podnik
  • podnik musí mít alespoň 2 uzavřená po sobě jdoucí daňová období
  • nesmí být drobným podnikem (do 10ti zaměstnanců) v obci s počtem obyvatel do 2000
  • projekt musí být realizován pouze v regionech stanovených MPO v tzv. Seznamu podporovaných regionů, viz poslední výzva (příloha níže)

Podporované aktivity:

  • pořízení nových technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry a realizace projektů zvyšujících efektivnost procesů