Aktuální harmonogram příjmu projektových operací v Programu rozvoje venkova

Rok 2016

Jarní kolo (v termínu 2. 5. – 15. 5.)

1.1.1 Vzdělávací akce
1.2.1 Informační akce
6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců
6.4.1 Investice do nezemědělských činností
6.4.2 Podpora agroturistiky
6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů
8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích
8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách
8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi
8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
8.5.2 Neproduktivní investice v lesích
8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin
8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven
16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě

Podzimní kolo (v termínu 1. 10. – 15. 10.)

4.1.1 Investice do zemědělských podniků
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
4.3.2 Lesnická infrastruktura
8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů
16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech

Od roku 2017

Jarní kolo (zpravidla v termínu 1. 4. – 15. 4.)

1.1.1 Vzdělávací akce
1.1.2 Informační akce
6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců
6.4.1 Investice do nezemědělských činností
6.4.2 Podpora agroturistiky
6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů (bude vyhlašováno dle disponibilní alokace)
16.2.1Podpora­vývojenovýchpro­duktů,postupů­atechnologiív­zemědělsképrvo­výrobě
16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Podzimní kolo (zpravidla v termínu 1. 10. – 15. 10.)

4.1.1 Investice do zemědělských podniků
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
4.3.2 Lesnická infrastruktura
8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích
8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách
8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi
8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
8.5.2 Neproduktivní investice v lesích
8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin
8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven
16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů
16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajištování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech

Operace s vlastním režimem vyhlašování příjmu:

  • operace 2.1.1 Poradenství – bude vyhlašováno ad hoc dle vlastního režimu
  • operace 4.3.1 Pozemkové úpravy – kontinuální příjem, závěr roku 2015
  • opatření 19 Leader – zpravidla v termínu 1. 2. – 31. 8., v roce 2016 2.5. – 31.8.
  • operace 16.1.1 Podpora zřizování a fungování operačních skupin v rámci EIP v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti – bude vyhlášena pouze dvakrát za období, a to v roce 2016 a 2017
  • operace 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách a 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi – budou vyhlašovány v závislosti na výskytu a rozsahu kalamitních situací
  • Technická pomoc – kontinuální příjem, od roku 2015