Výzva č. 10 – Kybernetická bezpečnost

program je aktuálně otevřený

Tento program je určen pro Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace a státní podniky, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce (kromě Prahy a jejích částí), organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí). Hlavním smyslem podpory je zvýšení odolnosti tzv. významných informačních systémů a tzv. kritické informační infrastruktury veřejné správy proti kybernetických hrozbám. Mezi podporované aktivity patří technická opatření vedoucí k zabezpečení tzv. významných informačních systémů a tzv. kritické informační infrastruktury veřejné správy. Budou podporována opatření jako například fyzická bezpečnost (např. kamerové systémy, protipožární opatření apod.), nástroj pro ověřování identity uživatelů (správa uživatelských hesel), nástroj pro zaznamenávání činnosti kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů, jejich uživatelů a administrátorů. Spuštění programu a vyhlášení bylo 21.10. 2015.

Vhodný žadatel:

 • organizační složky státu,
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu,
 • státní organizace a státní podniky,
 • kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji,
 • obce (kromě Prahy a jejích částí)
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí)

Termín vyhlášení výzvy: říjen 2015
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 21. 10. 2015
Zahájení příjmu žádostí o podporu 21. 10. 2015
Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 30.6. 2017
Alokace na program: -
Alokace na výzvu: 1 411 764 706 Kč

Součást integrovaných nástrojů: MAS: ne; ITI/IPRÚ: ne

Územní zaměření projektů:

 • Projekty organizačních složek státu, příspěvkových organizací organizačních složek státu, státních organizací a státních podniků – území celé ČR včetně území hl. m. Prahy
 • Projekty krajů a organizací zřizovaných nebo zakládaných kraji – území kraje
 • Projekty obcí a organizací zřizovaných nebo zakládaných obcemi – území obce

Podporované aktivity:

 • Technická opatření vedoucí k zabezpečení tzv. významných informačních systémů a tzv. kritické informační infrastruktury veřejné správy.
 • Budou podporována opatření jako například fyzická bezpečnost (např. kamerové systémy, protipožární opatření apod.), nástroj pro ověřování identity uživatelů (správa uživatelských hesel), nástroj pro zaznamenávání činností kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů, jejich uživatelů a administrátorů.