Výzva č. 9 Územní studie

program je aktuálně otevřený

Tento program je určen pro obce s rozšířenou působností. Hlavním smyslem podpory je podpořit zpracování územních studií veřejné technické infrastruktury, veřejné dopravní infrastruktury, veřejných prostranství nebo také na komplexní řešení krajiny. Spuštění programu a vyhlášení bylo 8. 10. 2015.

Vhodný žadatel:

  • obce s rozšířenou působností

Termín vyhlášení výzvy: říjen 2015
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 8. 10. 2015
Zahájení příjmu žádostí o podporu 29. 10. 2015
Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.3. 2017
Alokace na program: -
Alokace na výzvu: 450 mil. Kč

Součást integrovaných nástrojů: MAS: ne; ITI/IPRÚ: ne

Územní zaměření projektů:

  • Území správního obvodu obce s rozšířenou působností
  • Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy

Podporované aktivity:

  • Zpracování územních studií: zaměřených na veřejnou technickou infrastrukturu, na veřejnou dopravní infrastrukturu nebo na veřejná prostranství, zaměřených na řešení krajiny.