Výzva č. 8 Technická pomoc

program je aktuálně otevřený

Tento program je určen pro Řídicí orgán IROP – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, zprostředkující subjekt IROP – centrum pro regionální rozvoj České republiky Hlavním smyslem podpory je zajištění administrace a monitorování programu, spojené s efektivní implementací, a zajištění efektivního fungování a naplňování strategie programu, vedoucí k posílení jeho absorpční kapacity a k řádnému a efektivnímu čerpání finanční alokace programu. Spuštění programu a vyhlášení bylo v září 2015

Vhodný žadatel:

  • Řídící orgán IROP – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, zprostředkující subjekt IROP – Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Termín vyhlášení výzvy: říjen 2015
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 30. 9. 2015
Zahájení příjmu žádostí o podporu 30. 9. 2015
Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.3. 2023
Alokace na program: -
Alokace na výzvu: 3 819 057 743 Kč
Součást integrovaných nástrojů: MAS: ne; ITI/IPRÚ: ne

Územní zaměření projektů:

  • Celé území ČR

Podporované aktivity:

  • Řízení, implementace a monitorování programu, podpora administrativních kapacit, podpora žadatelům a příjemcům, publicita a propagace