Výzva č. 6 Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS

program je aktuálně otevřený

Tento program je určen pro Místní akční skupiny, které získaly Osvědčení o splnění standardů a mají schválenou strategii CLLD (vyjma animace na školská zařízení). Hlavním smyslem podpory je aktivizace občanů mikroregionu, budování partnerství a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel venkova. Spuštění programu a vyhlášení bylo v září 2015.

Vhodný žadatel:

  • Místní akční skupiny, které získaly osvědčení o splnění standardů a mají schválenou strategii CLLD (vyjma animace na školská zařízení).

Termín vyhlášení výzvy: září 2015
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 29. 9. 2015
Zahájení příjmu žádostí o podporu 30. 9. 2015
Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 6. 2018
Alokace na program: -
Alokace na výzvu: 1 900 000 000 Kč

Součást integrovaných nástrojů: MAS: ne; ITI/IPRÚ: ne

Územní zaměření projektů:

  • Venkovské oblasti tvořené správními územími obcí s méně než 25 000 obyvateli.
  • Území MAS nemá méně než 10 000 obyvatel a více než 100 000 obyvatel.

Animace (vyjma animace školských zařízení), vzdělávání, výměny zkušeností z praxe zaměstnanců a povinných členů orgánu MAS, ostatních subjektů z území MAS probíhá na území České republiky.

Podporované aktivity:

  • Cílem je podpora aktivizace občanů mikroregionu, budování partnerství a podporován dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel venkova.