Výzva č. 5 Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie

program je aktuálně otevřený

Tento program je určen pro 16 center vysoce specializované onkogynekologické zdravotní péče a 12 center vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii. Hlavním smyslem podpory je pořízení přístrojového vybavení a technologií podle standardu vybavenosti center vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii nebo center vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii, vycházející z Věstníku částka 14/2015 Ministerstva zdravotnictví ČR pro oblast vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii a vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii, včetně instruktáže personálu podle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotních prostředcích. Spuštění programu a vyhlášení bylo v září 2015.

Vhodný žadatel:

  • 16 center vysoce specializované onkogynekologické zdravotní péče
  • 12 center vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii.

Termín vyhlášení výzvy: září 2015
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 24. 9. 2015
Zahájení příjmu žádostí o podporu 2. 11. 2015
Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 1. 12. 2017
Alokace na program: -
Alokace na výzvu: 1,2 mld. Kč
Součást integrovaných nástrojů: MAS: ne; ITI/IPRÚ: ne

Územní zaměření projektů:

  • Území celé České republiky

Podporované aktivity:

  • Pořízení přístrojového vybavení a technologií podle standardu vybavenosti center vysoce specializované intenzivní péče v perinatologie nebo center vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii, vycházející z Věstníku částka 14/2015 Ministerstva zdravotnictví ČR pro oblast vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii a vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii, včetně instruktáže personálu podle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotních prostředcích.