Výzva č. 4 Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému po­dání

program je aktuálně otevřený

Tento program je určen pro organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace a státní podniky, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce (kromě Prahy a jejích částí), organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí). Spuštění programu a vyhlášení bylo v září 2015.

Vhodný žadatel:

  • Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace a státní podniky, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce (kromě Prahy a jejích částí), organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí).

Termín vyhlášení výzvy: září 2015
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 17. 9. 2015
Zahájení příjmu žádostí o podporu 17. 9. 2015
Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 6. 2017
Alokace na program: -
Alokace na výzvu: 470 588 235 Kč
Součást integrovaných nástrojů: MAS: ne; ITI/IPRÚ: ne

Územní zaměření projektů:

  • Projekty organizačních složek státu, příspěvkových organizací organizačních složek státu, státních organizací a státních podniků – území celé ČR včetně území hl. m. Prahy
  • Projekty krajů a organizací zřizovaných nebo zakládaných kraji – území kraje
  • Projekty obcí a organizací zřizovaných nebo zakládaných obcemi – území obce

Podporované aktivity:

  • podpořit aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání, tedy vytvoření podpůrných služeb elektronického podání,
  • vytvoření samoobslužných míst pro úplné elektronické podání,
  • elektronizace formulářů veřejné správy,
  • implementace identifikace a autentizace ve smyslu nařízení eIDAS pro využívání služeb eGovernmentu prostřednictvím kontaktních míst a podpora sdílení identitních služeb na národní a regionální úrovni.
  • dále bude podpořeno vytvoření bezpečného mechanismu poskytování a využívání údajů jako součást referenčního rozhraní informačních systémů veřejné správy z jednotlivých agendových systémů v návaznosti na referenční údaje základních registrů s využitím funkcionality EgonServiceBus a vytvoření mechanismu pro odstraňování nekonzistencí nereferenčních údajů o subjektech práva v jednotlivých agendových systémech.