Výzva č. 3 Regulační plány

program je aktuálně otevřený

Tento program je určen pro obce s rozšířenou působností. Hlavním smyslem podpory je podpořit pořizování dokumentů územního rozvoje a vytvářet předpoklady pro dlouhodobě stabilní a udržitelný rozvoj území s ohledem na komplexní přístupy k řešení území, reakce na potřeby území z hlediska veřejných zájmů, vývoje hospodářství, změn klimatu, povodňového nebezpečí a také na měnící se požadavky na veřejnou infrastrukturu. Spuštění programu a vyhlášení bylo v září 2015.

Vhodný žadatel:

  • Obce s rozšířenou působností

Termín vyhlášení výzvy: září 2015
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 16. 9. 2015
Zahájení příjmu žádostí o podporu 1. 10. 2015
Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 3. 2017
Alokace na program: -
Alokace na výzvu: 235 200 000 Kč
Součást integrovaných nástrojů: MAS: ne; ITI/IPRÚ: ne

Územní zaměření projektů:

  • Území obcí s rozšířenou působností
  • Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy

Podporované aktivity:

  • Cílem je podpořit pořizování dokumentů územního rozvoje a vytvářet předpoklady pro dlouhodobě stabilní a udržitelný rozvoj území s ohledem na komplexní přístupy k řešení území, reakce na potřeby území z hlediska veřejných zájmů, vývoje hospodářství, změn klimatu, povodňového nebezpečí a také na měnící se požadavky na veřejnou infrastrukturu.