Výzva č. 1 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy

program je aktuálně otevřený

Tento program je určen pro vlastníky památek nebo subjekty s právem hospodaření. Hlavním smyslem podpory je podpora projektů zaměřených na Rekonstrukce, modernizace či výstavbu silnic. Spuštění programu a vyhlášení bylo v červenci 2015.

Vhodný žadatel:

  • Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji za účelem výkonu vlastnických práv a povinností k silnicím II. a III. třídy.

Termín vyhlášení výzvy: červenec 2015
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 31. 7. 2015
Zahájení příjmu žádostí o podporu 21. 9. 2015
Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 3. 2017
Alokace na program: -
Alokace na výzvu:10 395 69­2 450 Kč
Součást integrovaných nástrojů: MAS: ne; ITI/IPRÚ: ne

Územní zaměření projektů:

  • Prioritní regionální silniční síť na území celé ČR mimo území hl. m. Prahy

Podporované aktivity:

  • Rekonstrukce, modernizace či výstavba silnic