Dotace na sociální podnikání – nové výzvy v rámci IROP

V průběhu měsíce října vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj 4 nové výzvy. Aktuální výzvy z měsíce října mají celkovou finanční alokaci 2 mld. Kč.

Výzvy na sociální podnikání:

  • Oprávnění žadatelé: osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění; obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích: veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva (družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost), nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.

Výzva č. 11 Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality

  • Hlavním smyslem podpory je vznik nového sociálního podniku, personální a produkční rozšíření sociálního podniku.

Více informací se dozvíte zde

Výzva č. 12 Sociální podnikání

  • Hlavním smyslem podpory je vznik nového sociálního podniku, personální a produkční rozšíření sociálního podniku.

Více informací se dozvíte zde

Další výzvy vyhlášeny během měsíce října

Výzva č. 9 Územní studie

  • Hlavním smyslem podpory je podpořit zpracování územních studií veřejné technické infrastruktury, veřejné dopravní infrastruktury, veřejných prostranství nebo také na komplexní řešení krajiny.

Více informací se dozvíte zde

Výzva č. 10 Kybernetická bezpečnost

  • Hlavním smyslem podpory je zvýšení odolnosti tzv. významných informačních systémů a tzv. kritické informační infrastruktury veřejné správy proti kybernetických hrozbám.

Více informací se dozvíte zde