Vyhlášení nových výzev v rámci OPZ

Během prvního týdne v listopadu byly vyhlášeny dvě nové výzvy v rámci OPZ.

Specifickým cílem výzev je zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ.

Oprávněnými žadateli jsou: organizační složky státu, příspěvkové organizace zřizované/řízené organizačními složkami státu, kraje, nestátní neziskové organizace, školy, vysoké školy a veřejné výzkumné instituce, osoby samostatně výdělečně činné, obce, organizace zřizované kraji a obcemi, poskytovatelé sociálních služeb, obchodní korporace, profesní a podnikatelská sdružení.

Projekty veřejné správy zaměřené na inovace v tematických oblastech OPZ

Více informací se dozvíte zde

Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny

Více informací se dozvíte zde