Podpora dětských skupin – nové výzvy v rámci OPZ

Nové výzvy v rámci OPZ – Podpora vybudování provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu a v hl. m. Praze.

Specifickým cílem výzev je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce.

Oprávněnými žadateli jsou: obchodní korporace, OSVČ, státní podnik, NNO, profesní a podnikatelská sdružení, poradenské a vzdělávací instituce, školy a školská zařízení, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, kraje, organizace zřizované kraji, obce, organizace zřizované obcemi, dobrovolné svazky obcí, sociální partneři, organizační složky státu, příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem.

Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu

Více informací se dozvíte zde

Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost v hl. městě Praze

Více informací se dozvíte zde