PO 1 – Podpora excelentních výzkumných týmů, výzva č. 02_15_003

program je aktuálně uzavřený

Dotace na investice do pořízení přístrojového, laboratorního a informačního vybavení pro výzkum a technologický rozvoj a do souvisejících lidských zdrojů a dále do rozvoje mezinárodní spolupráce mohou získat výzkumné organizace. Výzva byla vyhlášena dne 15. 7. 2015.

Oprávněný žadatel:

  • subjekty, splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí

Datum vyhlášení výzvy: 15. 7. 2015
Příjem plných žádostí: 28. 8. 2015 – 8. 1. 2016
Termín ukončení projektu: 31. 10. 2022
Alokace na výzvu: 2 500 000 000 ,– Kč
Výše dotace: max. 95 % z výše 40 – 250 mil. Kč

Územní zaměření projektů:

  • Území všech krajů ČR

Podporované aktivity:

  • Rozvoj kapacit výzkumných týmů – propojením kvalitních mezinárodních týmů s vybudovanou výzkumnou infrastrukturou
  • Dobudování, modernizace či upgradu infrastruktury – materiálně a technicky vybavit nové výzkumné týmy
  • Rozvoj strategických partnerství – posílení mezinárodní dimenze a intenzivní vědecké spolupráce s předními výzkumnými organizacemi v zahraničí
  • Řízení projektu