PO 2 – Smart Akcelerátor, výzva č. 02_15_004

program je aktuálně uzavřený

Dotace na zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje mohou čerpat vyšší územně samosprávné celky. Výzva byla vyhlášena dne 15. 7. 2015.

Oprávněný žadatel:

  • Vyšší územně samosprávné celky

Datum vyhlášení výzvy: 15. 7. 2015
Příjem plných žádostí: 28. 8. 2015 – vyčerpání alokace, nejpozději 30. 6. 2016
Termín ukončení projektu: 31. 12. 20219
Alokace na výzvu: 650 000 000 ,– Kč
Výše dotace: max. 85 % z výše 5 – 80 mil. Kč

Územní zaměření projektů:

  • Místo dopadu realizovaných aktivit je území kraje, v němž má sídlo žadatel
  • Výjimku představuje Středočeský kraj, který má sídlo na území hl. m. Prahy, zde musí být dopad realizovaných aktivit na území Středočeského kra­je.

Podporované aktivity:

  • Řízení projektu
  • Základní tým – je představován pracovníky výkonné jednotky, kteří se podílejí na klíčových aktivitách Smart Akcelerátoru)
  • Vzdělávání kraje – cílem aktivity je rozvíjet kompetence členů výkonné jednotky
  • Mapování – cílem aktivity je zmapovat a sledovat změny a vývoj inovačního prostředí v kraji, přizpůsobovat navrhované intervence a navrhovat nové intervence