PO 4 – Technická pomoc, výzva č. 02_16_009

program je aktuálně otevřený

Výzva „Technická pomoc“ vznikla pro zajištění potřeby implementační struktury z pohledu administrativních kapacit, které svými výsledky přispívají k zajištění efektivní administrace. Z druhé strany je také zaměřena na informovanost, publicitu a absorpční kapacitu. Vytváří komplexní a jednotný systém informování veřejnosti. Výzva byla vyhlášena dne 17.12.2015.

Oprávněný žadatel:

  • organizační složky státu a příspěvkové organizace státu – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Datum vyhlášení výzvy: 17.12.2015
Příjem plných žádostí: 14.1. 2016 – vyčerpání alokace, nejpozději do 30.6.2017
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2020
Alokace na výzvu: 1 200 000 000 ,– Kč
Výše dotace: max 100 % z výše 1 – 650 mil. Kč

Územní zaměření projektů:

  • Území České republiky mimo hl. město Prahu

Podporované aktivity:

Podporované aktivity jsou rozděleny z hlediska jednotlivých specifických cílů. Jedná se o cíle na:

  • Zajištění efektivní administrace
  • Zajištění informovanosti, publicity a absorpční kapacity