PO 3 – Gramotnost, výzva č. 02_16_012

program je aktuálně uzavřený

Cílem této výzvy je vytváření podmínek pro kvalitnější podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s akcentem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Výzva byla vyhlášena dne 3.12.2015.

Oprávněný žadatel:

 • veřejné vysoké školy uskutečňující akreditované studijní programy zaměřené na přípravu k výkonu regulovaného povolání pedagogického pracovníka
 • soukromé vysoké školy uskutečňující akreditované studijní programy zaměřené na přípravu k výkonu regulovaného povolání pedagogického pracovníka (o.p.s., s.r.o., a.s.)
 • soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti školství nebo práce s dětmi a mládeží nebo vzdělávání, školení a osvěty nebo vývoje a výzkumu (soukromoprávní neziskové organizace):
  • spolek
  • ústav
  • obecně prospěšná společnost
  • nadace nebo nadační fond
  • registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní právnická osoba
 • školy zřizované organizačními složkami státu (právnická osoba vykonávající činnost školy zapsaná ve školském rejstříku) kromě mateřských škol
 • školy a školská zařízení, které nejsou zřízené organizačními složkami státu ( tj. právnická osoba vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku), kromě mateřských škol
 • příspěvkové organizace, které nejsou zřízené organizačními složkami státu (kromě všech právnických osob vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku).

Datum vyhlášení výzvy: 3.12.2015
Příjem plných žádostí: 20.1. – 14.3.2016
Termín ukončení projektu: 31.12.2022
Alokace na výzvu: 380 000 000 ,– Kč
Výše dotace: max. 100 % z výše 5 – 60 mil. Kč

Územní zaměření projektů:

 • Území České republiky

Podporované aktivity:

 • Aktivita I. – Podpora funkční gramotnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) v oborech SŠ bez maturitní zkoušky
 • Aktivita II. – Podpora vzájemného učení škol a pedagogů formou síťování na ZŠ
 • Aktivita III. – Extrakurikulární aktivity na podporu gramotností
 • Aktivita IV. – Výzkumně pilotní projekty s akcentem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišeného prostředí na ZŠ a SŠ bez maturitní zkoušky