PO 1 – Výzkumné infrastruktury, výzva č. 02_16_013

program je aktuálně uzavřený

Cílem výzvy je podpora projektů výzkumných infrastruktur ve výzkumných a investičních aktivitách. Přesněji se jedná o podporu konstrukce, upgrade, modernizace a výzkumné aktivity velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace. Výzva byla vyhlášena dne 17.12.2015.

Oprávněný žadatel:

  • organizační složky sátu a příspěvkové organizace organizačních složek státu
  • veřejné vysoké školy, výzkumné organizace
  • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost
  • ostatní subjekty

Datum vyhlášení výzvy: 17.12.2015
Příjem plných žádostí: 25.1. – 2.6.2016
Termín ukončení projektu: 31.10.2022
Alokace na výzvu: 4 000 000 ,– Kč
Výše dotace: max. 100 % z výše až 700 mil. Kč

Územní zaměření projektů:

  • Místo dopadu realizace: území České republiky
  • Místo realizace: území EU

Podporované aktivity:

  • Dobudování, konstrukce, modernizace či upgrade infrastruktury v České republice, včetně dodávek částí výzkumných infrastruktur či výzkumných zařízení do výzkumných infrastruktur lokalizovaných v ostatních státech Evropské unie – materiálně a technicky modernizovat výzkumné infrastruktury
  • Podpora kvalitního vlastního výzkumu hostitelské instituce a případně partnerských institucí s využitím výzkumné infrastruktury
  • Řízení projektu