Výzva č. 17 – eLegislativa, eSbírka, Národní digitální archiv

program je aktuálně otevřený

Tento program je určen pro Organizační složky státu. Spuštění programu a vyhlášení bylo 8. 12. 2015.

Vhodný žadatel:

 • Organizační složky státu
  • Ministerstvo vnitra
  • Národní archiv
  • Úřad vlády ČR
  • Kancelář Poslanecké sněmovny
  • Kancelář Senátu

Termín vyhlášení výzvy: 8. 12. 2015
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 22. 12. 2015
Příjem žádostí o podporu 22. 12. 2015 – 31. 12. 2016
Termín ukončení realizace projektu: 31. 12. 2019
Alokace na program: -
Alokace na výzvu: 742 023 250,06 Kč
Součást integrovaných nástrojů: MAS: ne; ITI/IPRÚ: ne

Územní zaměření projektů:

 • Projekty organizačních složek státu – území celé ČR včetně území hl. m. Prahy

Podporované aktivity:

 • Vytvoření elektronického systému Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu (systém e-Sbírka a e-Legislativa) pro ověřený a moderní přístup veřejnosti k informacím o platném a minulém právu způsobem umožňující dálkový přístup a pro pokročilou elektronickou tvorbu, oběh a projednávání právních předpisů
 • Vytvoření ověřeného a hluboce strukturovaného datového zdroje informací o právních předpisech, mezinárodních smlouvách a dalších souvisejících dokumentech a jejich vazbách na právo EU pro systém e Sbírka a e-Legislativa, která bude sloužit pro bezplatný přístup veřejnosti k informacím o platném a minulém právu způsobem umožňující dálkový přístup a jako ověřený datový zdroj pro systém elektronické tvorby, uzavřeného oběhu a projednávání právních předpisů
 • Přizpůsobení informačních systémů Úřadu vlády ČR, Kanceláře Poslanecké sněmovny a Kanceláře Senátu přímo navazující na výstavbu systému e-Sbírka a e Legislativa
 • Rozvoj Národního digitálního archivu, který zajistí naplnění povinností Národního archivu s ohledem na uložení a zpřístupnění archiválií v digitální podobě dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě v platném znění, především § 46, odst. 3 písm. a), b) a dále § 18b odst. 3, 4.