Výzva č. 19 – Technika pro integrovaný záchranný systém

program je aktuálně otevřený

Tento program je určen pro MV – generální ředitelství HZS ČR, HZS krajů, Záchranný útvar HZS ČR, obce, které zřizují jednotky požární ochrany a další. Cílovou skupinou pro tuto výzvu jsou obyvatelé ČR, orgány krizového řízení obcí a krajů a organizačních složek státu, složky integrovaného záchranného systému. Spuštění programu a vyhlášení bylo 18. 12. 2015.

Vhodný žadatel:

 • MV – generální ředitelství HZS ČR
 • HZS krajů
 • Záchranný útvar HZS ČR
 • obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III) podle přílohy zákona o požární ochraně)
 • MV – Policejní prezidium ČR
 • krajská ředitelství Policie ČR
 • kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů
 • státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní působností

Termín vyhlášení výzvy: 18. 12. 2015
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 18. 12. 2015
Příjem žádostí o podporu 31. 12. 2015 – 20. 12. 2017
Termín ukončení realizace projektu: 31. 12. 2019
Alokace na program: -
Alokace na výzvu: 1 753 476 959 Kč
Součást integrovaných nástrojů: MAS: ne; ITI/IPRÚ: ne

Územní zaměření projektů:

 • Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy

Podporované aktivity:

 • pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro:
  • odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz
  • výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi
  • výkon činností spojených s extrémním suchem
  • výkon činností v souvislosti s únikem nebezpečných látek