Výzva č. 20 – Nízkoemisní a bezemisní vozidla

program je aktuálně uzavřený

Tento program je určen pro kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících. Cílovou skupinou pro tuto výzvu jsou obyvatelé, návštěvníci, dojíždějící za prací a službami, uživatelé veřejné dopravy. Spuštění programu a vyhlášení bylo 21. 1. 2016.

Vhodný žadatel:

  • kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy
  • dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Termín vyhlášení výzvy: 21. 1. 2016
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 21. 1. 2016
Příjem žádostí o podporu 29. 1. 2016,– 29. 7. 2016
Termín ukončení realizace projektu: 31. 10. 2018
Alokace na program: -
Alokace na výzvu: 1 215 000 000 Kč
Součást integrovaných nástrojů: MAS: ne; ITI/IPRÚ: ne

Územní zaměření projektů:

  • Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy

Podporované aktivity:

  • Nákup silničních nízkoemisních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti podle smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo CNG nebo LNG a splňujících normu EURO 6
  • Nákup silničních bezemisních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti podle smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo elektřinu nebo vodík
  • Nákup bezemisních drážních vozidel městské dopravy (tramvají nebo trolejbusů) pro zajištění dopravní obslužnosti podle smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících