PO 1 – Excelentní výzkum, výzva č. 02_16_019

otevření plánováno na 11/2016

Cílem výzvy je podpořit problémově orientovaný výzkum interdiscipli­nárního charakteru, který napomůže efektivnímu využití výzkumných center a iniciuje dosažení mezinárodně konkurenceschopné kvality výzkumu z hlediska jeho originality a praktických dopadů. K využití dojde prostřednictvím koncentrované podpory výzkumného záměru, souvisejícího výzkumného týmu a materiálně technického vybavení. VYhlášení výzvy proběhlo dne 3. 12. 2015.

Oprávněný žadatel:

  • organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu
  • veřejné vysoké školy
  • výzkumné organizace
  • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost
  • ostatní subjekty

Datum vyhlášení výzvy: 3. 12. 2015
Příjem plných žádostí:
- 1. kolo – 8. 2. 2016 – 10. 6. 2016
- 2. kolo – 11. 11. 2016 – 17. 2. 2017
Termín ukončení projektu: 31. 10. 2022
Alokace na výzvu: 6 000 000 000 Kč
Výše dotace: max. 100 % z výše 100 000 000 Kč – 40 000 000 EUR / 50 000 000 EUR (charakter neveřejné podpory)

Územní zaměření projektů:

  • Místo dopadu realizace: území České republiky
  • Místo realizace: území České republiky

Podporované aktivity:

a)Podpora výzkumu, který dosáhne svou kvalitou a originalitou mezinárodní excelence, čímž dojde ke zvýšení výzkumného výkonu výzkumných center

b)Dobudování, modernizace či upgrade infrastruktury – materiálně, technicky a informačně podpořit a umožnit výzkumné aktivity v návaznosti na podporovanou aktivitu a)

c)Budování nového výzkumného centra na území hl. města Praha – postavení nového výzkumného centra či rekonstrukce objektů, které budou nově sloužit jako výzkumné centrum v návaznosti na podporovanou aktivitu a). Tato aktivita je možná pouze na území hl. města Praha

d)Rozvoj výzkumných týmů – podpora výzkumu prostřednictvím podpory či zvýšení počtu výzkumných týmů včetně jejich dlouhodobého rozšíření o domácí či zahraniční výzkumné či technické pracovníky

e)Rozvoj internacionalizace – posílení mezinárodní dimenze a intenzivní vědecké spolupráce s alespoň jednou přední organizací pro výzkum a šíření znalostí v zahraničí v návaznosti na podporovanou aktivitu a)

f)Řízení projektu