Výzva č. 22 – Telematika pro veřejnou dopravu

program je aktuálně uzavřený

Tento program je určen pro kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti), Ministerstvo dopravy ČR. Cílovou skupinou pro tuto výzvu jsou obyvatelé, návštěvníci, dojíždějící za prací a službami, uživatelé veřejné dopravy. Spuštění programu a vyhlášení bylo 11. 2. 2016.

Vhodný žadatel:

 • Kraje
 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
 • dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
 • provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti)
 • Ministerstvo dopravy ČR

Termín vyhlášení výzvy: 11. 2. 2016
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 11. 2. 2016
Příjem žádostí o podporu 22. 2. – 30. 6. 2016
Termín ukončení realizace projektu: 30. 6. 2019
Alokace na program: -
Alokace na výzvu: 205 000 000 Kč
Součást integrovaných nástrojů: MAS: ne; ITI/IPRÚ: ne

Územní zaměření projektů:

 • Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy

Podporované aktivity:

 • Zavedení nebo modernizace systémů pro sledování a řízení vozidel a dispečink veřejné dopravy
 • Zavedení nebo modernizace informačních systémů pro cestující ve vozidlech veřejné dopravy a na zastávkách, ve stanicích a přestupních uzlech veřejné dopravy
 • Zavedení nebo modernizace odbavovacích a platebních systémů ve vozidlech veřejné dopravy, na zastávkách, ve stanicích a přestupních uzlech veřejné dopravy a v dopravních informačních centrech
 • Zavedení jednotné informační služby pro systém integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících
 • Zavedení jednotného elektronického jízdního dokladu pro systém integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících