Vyhlášení 2. kola příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

Ve 2. kole budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků za téměř 2,3 miliardy korun.

Leták PRV – 2. kolo – květen 2016

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 2. kolo příjmu žádostí na operace:

 • 1.1.1 Vzdělávací akce
 • 1.2.1 Informační akce
 • 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců
 • 6.4.1 Investice do nezemědělských činností
 • 6.4.2 Podpora agroturistiky
 • 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdro­jů
 • 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích
 • 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách
 • 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi
 • 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
 • 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích
 • 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin
 • 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven
 • 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě

Příjem žádostí bude probíhat od 3. května do 16. května 2016.

Alokace jednotlivých operací jsou stanoveny následovně:

Popis