Výzva č. 23 – Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I.

program je aktuálně otevřený

Tento program je určen pro Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace, státní podniky. Cílovou skupinou pro tuto výzvu jsou občané, podnikatelé, zaměstnanci ve veřejné správě. Spuštění programu a vyhlášení bylo 24.2. 2016.

Vhodný žadatel:

  • organizační složky státu
  • příspěvkové organizace organizačních složek státu
  • státní organizace
  • státní podniky

Termín vyhlášení výzvy: 24. 2. 2016
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 24. 2. 2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu 1. 3. – 31. 12. 2017
Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 12. 2020
Alokace na výzvu: 1 647 909 967,85 Kč

Součást integrovaných nástrojů: MAS: ne; ITI/IPRÚ: ne

Územní zaměření projektů:

Území celé ČR včetně území hl. m. Prahy.

Podporované aktivity:

Podporované aktivity musí vycházet z projektových okruhů č. 6.1, 6.2, 6.3 a 9 implementačního plánu č. 3 Strategického rámce rozvoje veřejné správy.

  • Rozvoj, modernizace a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů a infrastruktury.
  • Budování, rozvoj a modernizace národních datových center a komunikační infrastruktury pro nově pořízené nebo modernizované informační systémy.
  • Vytváření nových informačních systémů v souvislosti s centry sdílených služeb.
  • Vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů.