Výzva č. 24 – Výstavba a modernizace přestupních terminálů

program je aktuálně uzavřený

Výzva je zaměřena na podporu dvou hlavních aktivit na území celé České republiky mimo území hl. m. Prahy – rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, a rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R nebo P+G jako prvků podporujících multimodalitu. . Spuštění programu a vyhlášení bylo 7. 3. 2016.

Vhodný žadatel:

  • kraje
  • obce
  • dobrovolné svazky obcí
  • organizace zřizované nebo zakládané kraji
  • organizace zřizované nebo zakládané obcemi
  • organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
  • dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Termín vyhlášení výzvy: 7. 3. 2016
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 7. 3. 2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu 14. 3. – 2. 9. 2016
Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 12. 2018
Alokace na výzvu: 1 152 000 000 Kč

Součást integrovaných nástrojů: MAS: ne; ITI/IPRÚ: ne

Územní zaměření projektů:

Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy

Podporované aktivity:

  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy
  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R nebo P+G jako prvků podporujících multimodalitu