Výzva č. 25 – Knihovny

program je aktuálně otevřený

Cílem je podpora projektů zaměřených na zefektivnění ochrany a využívání knihovních fondů a jejich zpřístupnění. Spuštění programu a vyhlášení bylo 11. 3. 2016.

Vhodný žadatel:

  • Knihovny

Termín vyhlášení výzvy: 11. 3. 2016
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 11. 3. 2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu 18. 3. – 31. 12. 2017
Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 12. 2021
Alokace na výzvu: 1 100 000 000 Kč

Součást integrovaných nástrojů: MAS: ne; ITI/IPRÚ: ne

Územní zaměření projektů:

  • Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy

Podporované aktivity:

Zvýšení ochrany knihovních fondů

  • Konzervování – restaurování knihovních fondů
  • Zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků
  • Odstraňování přístupových bariér
  • Digitalizace knihovních fondů jako součást komplexnějších projektů
  • Zabezpečení a osvětlení objektů
  • Rekonstrukce stávajících a budování nových depozitářů
  • Modernizace a výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologické­ho zázemí