Výzva č. 26 – eGovernment I.

program je aktuálně otevřený

Spuštění programu a vyhlášení bylo 24. 3. 2016.

Vhodný žadatel:

 • organizační složky státu,
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu,
 • státní organizace a státní podniky,
 • kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji,
 • obce (kromě Prahy a jejích částí),
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí).

Termín vyhlášení výzvy: 24. 3. 2016
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 31. 3. 2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu 31. 3. 2016
Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 29. 12. 2017
Alokace na výzvu: 2 300 272 075,19 Kč

Součást integrovaných nástrojů: MAS: ne; ITI/IPRÚ: ne

Územní zaměření projektů:

 • Území celé ČR včetně území hl. m. Prahy.

Podporované aktivity:

Podporované aktivity musí vycházet z jednoho z následujících projektových okruhů implementačního plánu č. 3 Strategického rámce rozvoje veřejné správy:

 • 3.4 – eCulture
 • 3.5 – eEducation
 • 3.6 – eHealth
 • 3.7 – eJustice
 • 3.8 – sociální služby, pojištění, dávky
 • 3.9 – výběr daní a pojištění
 • 8.1 – Elektronická identita
 • 8.2 – Elektronické doručování a ekvivalence dokumentů (eIDAS)