Výzva č. 27 – Vzdělávací a výcviková střediska integrovaného záchranného systému

program je aktuálně otevřený

Výzva je zaměřena na modernizaci stávajících vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky integrovaného záchranného systému (dále také IZS), zaměřených na rozvoj dovedností, odborných znalostí a součinnost základních složek IZS při řešení mimořádných událostí.¨Spuštění programu a vyhlášení bylo 31. 3. 2016.

Vhodný žadatel:

 • MV – generální ředitelství HZS ČR;
 • hasičské záchranné sbory krajů;
 • Záchranný útvar HZS ČR;
 • MV – Policejní prezidium ČR;
 • krajská ředitelství Policie ČR;
 • kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů;
 • organizační složky státu a jimi zřizované nebo zakládané organizace, které zajišťují vzdělávání a výcvik složek IZS

Termín vyhlášení výzvy: 31. 3. 2016
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 4. 4. 2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu 15. 4. 2016 – 31. 1. 2018
Termín ukončení realizace projektu: 31. 12. 2020
Alokace na výzvu: 1 022 861 559 Kč

Územní zaměření projektů:

 • Území ČR mimo území hl. m. Prahy.

Podporované aktivity:

 • stavby, stavební úpravy,
 • pořízení technologií,
 • pořízení technického a technologického vybavení, výukového SW a výcvikových a školicích pomůcek pro modernizaci stávajících vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky IZS, zaměřených na rozvoj specifických dovedností a součinnost základních složek IZS při řešení mimořádných událostí