PO 3 – Individuální projekty systémové II, výzva č. 02_16_020

program je aktuálně otevřený

Cílem výzvy pro individuální projekty systémové II je zejména snižovat nerovnosti ve vzdělávání, podporovat kvalitní výuku a učitele jako její klíčový předpoklad a budovat kapacity pro odpovědné a efektivní řízení vzdělávacího systému. Výzva byla vyhlášena dne 16. 3. 2016.

Oprávněný žadatel:

  • Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace

Datum vyhlášení výzvy: 16. 3. 2016
Příjem plných žádostí: 27. 4. 2016 – 30. 6. 2017
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2022
Alokace na výzvu: 450 000 000 Kč
Výše dotace: max 100 % z minimální výše 200 000 Kč

Územní zaměření projektů:

  • Území České republiky mimo hl. město Prahu

Podporované aktivity:

  • Aktivita č. 1: Řízení projektu
  • Aktivita č. 2: Evaluace
  • Aktivita č. 3: Spolupráce s ostatními IPs a organizace odborného panelu pro sdílení zkušeností