PO 5 SC 2: Zajištění informovanosti, publicity a absorpční kapacity programu – výzva č. 5

program je aktuálně otevřený

Vhodný žadatel:

  • Hl. m. Praha

Termín vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015
Příjem plných žádostí: 15. 11. 2015 – 20. 12. 2023
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2023
Alokace na výzvu: 36 mil. Kč
Výše dotace: až 100 %

Územní zaměření projektů:

  • Přípustné místo realizace: Hl. m. Praha

Podporované aktivity:

  • Aktivity související s posílením administrativní kapacit příjemců, které jsou cíleny především na poskytování informací, poradenských a konzultačních služeb potenciálním žadatelům o podporu, prostřednictvím seminářů pro žadatele a příjemce, osobních konzultací a poskytováním manuálů pro žadatele a příjemce,
  • Informační kanály, vytváření sítí, pořádání informačních a propagačních akcí a konferencí, zajištění a distribuce propagačních materiálů.