Výzva č. 28 – Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.

program je aktuálně otevřený

Výzva se týká budování, rozvoje a modernizace regionálních datových center a komunikační infrastruktury pro nově pořízené nebo modernizované informační systémy; vytváření nových informačních systémů v souvislosti s centry sdílených služeb a vytváření nových a modernizaci stávajících podpůrných informačních systémů, jako jsou např. spisové služby nebo informační systémy pro řízení příspěvkových organizací. Projekty mohou být realizovány na celém území ČR mimo území hl. m. Prahy. Spuštění programu a vyhlášení bylo 20. 4. 2016.

Vhodný žadatel:

  • kraje
  • organizace zřizované nebo zakládané kraji
  • obce (kromě Prahy a jejích částí)
  • organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí)

Termín vyhlášení výzvy: 20. 4. 2016
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 22. 4. 2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu 4. 5. 2016 – 27. 12. 2017
Termín ukončení realizace projektu: 31. 12. 2019
Alokace na výzvu: 1 033 941 000 Kč

Územní zaměření projektů:

  • Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy.

Podporované aktivity:

  • Rozvoj, modernizace a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů a infrastruktury
  • Budování, rozvoj a modernizace regionálních datových center a komunikační infrastruktury pro nově pořízené nebo modernizované informační systémy
  • Vytváření nových informačních systémů v souvislosti s centry sdílených služeb
  • Vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů