Výzva č. 31 – Zvýšení kvality návazné péče

program je aktuálně otevřený

Podpora je zaměřena na pořízení a modernizaci přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků, technologií a dalšího vybavení, které slouží pro poskytování zdravotních služeb v podporovaných oborech a metodách návazné péče podle Koncepce návazné péče Ministerstva zdravotnictví ČR. Spuštění programu a vyhlášení bylo 5. 5. 2016.

Vhodný žadatel:

 • příspěvkové organizace OSS,
 • organizace zřizované kraji,
 • organizace zřizované obcemi,
 • organizace zakládané kraji,
 • organizace zakládané obcemi,
 • nestátní neziskové organizace,
 • církevní organizace,
 • obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění.

Termín vyhlášení výzvy: 5. 5. 2016
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 12. 5. 2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu 31. 5. 2016 – 30. 6. 2017
Termín ukončení realizace projektu: 31. 12. 2018
Alokace na výzvu: 3 600 000 000 Kč

Územní zaměření projektů:

 • Území celé České republiky mimo hl. m. Prahu

Podporované aktivity:

 • Pořízení a modernizace
  • přístrojového vybavení
  • zdravotnických prostředků
  • technologií a dalšího vybavení, které slouží pro poskytování zdravotních služeb v podporovaných oborech a metodách návazné péče podle Koncepce návazné péče Ministerstva zdravotnictví ČR.