Výzva č. 32 – Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol

program je aktuálně otevřený

Podpora u obou výzev je zaměřena zejména na stavby a stavební práce spojené s výstavbou a modernizací infrastruktury středních a vyšších odborných škol ve vazbě na klíčové kompetence (tj.: cizí jazyk, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi) a také nákup potřebného vybavení s vazbou na klíčové kompetence. Spuštění programu a vyhlášení bylo 19. 5. 2016.

Vhodný žadatel:

 • školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy
 • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
 • kraje
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji
 • obce
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • nestátní neziskové organizace
 • církve
 • církevní organizace
 • organizační složky státu
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu

Termín vyhlášení výzvy: 19. 5. 2016
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 25. 5. 2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu 30. 6. – 18. 11. 2016
Termín ukončení realizace projektu: 31. 12. 2018
Alokace na výzvu: 462 352 941 Kč

Územní zaměření projektů:

 • Území celé České republiky mimo hl. m. Prahu

Podporované aktivity:

 • stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury středních a vyšších odborných škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
 • nákup budov
 • pořízení vybavení budov a učeben
 • pořízení kompenzačních pomůcek
 • zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu